• 2021-11-18 | 2021-11-24

  Zaproszenie na warsztaty 'Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych'

  Zdjęcie

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, serdecznie zaprasza studentów:

  - II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika,
  - I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia,
  - kierunku Pedagogika,
  - IV roku studiów stacjonarnych kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

  do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.

  Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach do 24 listopada 2021 roku w godzinach 9:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.

  Więcej informacji w biurze projektu:
  ul. Krakowska 11, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pokój nr 3
  telefon: 41 349 6712
  osoba do kontaktu: mgr Weronika Kubera.

  Informacja o naborze: PDF DOCX
  Regulamin projektu: PDF
  Formularz zgłoszeniowy: PDF
  Oświadczenie o znajomości języka angielskiego: PDF
  Opis tematyki warsztatów: PDF