• 2022-01-13 | 2022-01-31

  Zapraszamy studentów pedagogiki do wzięcia udziału w wizytach studyjnych - termin przedłużony

  Zdjęcie

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

  serdecznie zaprasza studentów:

  - II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika,
  - I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika

  do wzięcia udziału w wizytach studyjnych w instytucjach/placówkach prowadzących działalność o profilu zawodoznawczym.

  Formularz zgłoszeniowy należy składać do 31 stycznia 2022 roku (termin przedłużony) w godzinach 9:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 121.

  Informacja o naborze: PDF DOCX
  Formularz zgłoszeniowy: PDF