• 2022-04-25

  International Scientific Seminar (2nd edition) 'Pedagogical Personalism and Truth', April 25th, 2022

  Zdjęcie

  Faculty of Pedagogy & Psychology Jan Kochanowski University is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
  Topic: International Scientific Seminar (2nd edition) 'Pedagogical Personalism and Truth'
  Time: Apr 25, 2022 10:00 AM Warsaw

  Online registration already active.

  Register Form QR-CODE
  On-line registration register here
  Zoom QR-CODE
  Join Zoom Meeting here

  Meeting ID: 859 3392 7098


  IMPORTANT DATES:
  April 25th, 2022 - registration deadline
  April 25th, 2022 - conference day.

  PROGRAMME:

  SESSION IN POLISH
  10:00 Wprowadzenie / Introduction
  10:15-11:00 Prof. Katarzyna Olbrycht (UŚ Katowice Polska): Rola prawdy w wychowaniu osoby w świetle antropologii Karola Wojtyły / The role of truth in the education of a person in the light of Karol Wojtyła's anthropology
  11:45-12:30 Dr hab. Prof. UKSW Witold Starnawski (UKSW Warszawa Polska): Prawda osoby – trzy wymiary. Reinterpretacja klasycznej formuły prawdy / The truth of the person - three dimensions. Reinterpretation of the classical formula of truth
  12:30-13:00 Dyskusja / Discussion
  13:00-14:00 Przerwa obiadowa / Lunch break

  SESSION IN ENGLISH, SPANISH
  14:00-14:45 Prof. Enrique Martinez (UAbatOliba CEU, Barcelona Hiszpania): At the origin of education is the word / U źródeł edukacji jest słowo
  14:45-15:30 Prof. Jorge Olaechea Catter (Universidad para el Desarrollo Andino, Huancavelica, Perú): Verdad y escatología en la filosofía de Paul Ricoeur / Truth and Eschatology in Paul Ricoeur’s Philosophy / Prawda i Eschatologia w filozofii Paula Ricoeura
  15:30-16:00 Dyskusja / Discussion
  16:00 Podsumowanie / Conclusions

  CONTACT US:
  e-mail
  mobile +48 887467166

  Conference programme download PDF


 • WERSJA POLSKA ENGLISH VERSION