• 2022-04-25

  Międzynarodowe Seminarium Naukowe 'Personalizm pedagogiczny a prawda', 25 kwiecień 2022 r.

  Zdjęcie

  Wydział Pedagogiki i Psychologii Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się na platformie Zoom.
  Temat: Personalizm pedagogiczny a prawda
  Data: 25 kwiecień 2022 r., godz. 10:00

  Rejstracja on-line już dostępna.

  Formularz rejestracyjny QR-CODE
  Rejestracja on-line zarejestruj się tutaj
  Zoom QR-CODE
  Dołącz do spotkania Zoom tutaj

  Meeting ID: 859 3392 7098


  WAŻNE DATY:
  25 kwiecień 2022 - koniec rejestracji
  25 kwiecień 2022 - konferencja.

  PROGRAM:

  SESJA W JĘZ. POLSKIM
  10:00 Wprowadzenie / Introduction
  10:15-11:00 Prof. Katarzyna Olbrycht (UŚ Katowice Polska): Rola prawdy w wychowaniu osoby w świetle antropologii Karola Wojtyły / The role of truth in the education of a person in the light of Karol Wojtyła's anthropology
  11:45-12:30 Dr hab. Prof. UKSW Witold Starnawski (UKSW Warszawa Polska): Prawda osoby – trzy wymiary. Reinterpretacja klasycznej formuły prawdy / The truth of the person - three dimensions. Reinterpretation of the classical formula of truth
  12:30-13:00 Dyskusja / Discussion
  13:00-14:00 Przerwa obiadowa / Lunch break

  SESJA W JĘZ. ANGIELSKIM I HISZPAŃSKIM
  14:00-14:45 Prof. Enrique Martinez (UAbatOliba CEU, Barcelona Hiszpania): At the origin of education is the word / U źródeł edukacji jest słowo
  14:45-15:30 Prof. Jorge Olaechea Catter (Universidad para el Desarrollo Andino, Huancavelica, Perú): Verdad y escatología en la filosofía de Paul Ricoeur / Truth and Eschatology in Paul Ricoeur’s Philosophy / Prawda i Eschatologia w filozofii Paula Ricoeura
  15:30-16:00 Dyskusja / Discussion
  16:00 Podsumowanie / Conclusions

  KONTAKT:
  e-mail
  tel. kom. +48 887467166

  Pobierz program konferencji (plakat) PDF


 • WERSJA POLSKA ENGLISH VERSION