Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 29 X 2020

Uchwała nr 63 ws. stwierdzenia dokonania wyborów i ustalenia wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 28 X br. do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki UJK na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. czytaj więcej

Czytaj więcej

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 28 X 2020

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręg nr 1 – Wydział Pedagogiki i Psychologii przedstawia uchwały dotyczące wyborów do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki, w sprawach: stwierdzenia dokonania wyborów w dniu 28 października 2020 roku; ustalenia wyników wyborów i podjęcia decyzji w sprawie przeprowadzenia II tury wyborów dniu 28 października 2020 r. w godzinach od 12:30-13:00 w formie zdalnej; […]

Czytaj więcej

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 21 X 2020

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręg nr 1 – Wydział Pedagogiki i Psychologii przedstawia uchwały w sprawach: uchylenia Uchwał nr 51/2020 i 55/2020; liczby mandatów i listy kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki; wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki; Uchwała nr 57 w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 51/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej […]

Czytaj więcej

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 15 X 2020

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręg nr 1 – Wydział Pedagogiki i Psychologii przedstawia uchwały w sprawach: wnoszenia protestów wyborczych dotyczących wyborów do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki; wnoszenia protestów wyborczych dotyczących wyborów do Rady Katedry Psychologii; ustalenia wyniku wyborów do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki; ustalenia wyniku wyborów do Rady Katedry Psychologii; Uchwała nr 53 w sprawie ustalenia […]

Czytaj więcej

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 14 X 2020

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręg nr 1 – Wydział Pedagogiki i Psychologii przedstawia uchwały w sprawach: listy kandydatów i II tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki; wyników wyborów do Rady Katedry Psychologii; III tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki; IV tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki; V tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu […]

Czytaj więcej

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7 X 2020

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręg nr 1 – Wydział Pedagogiki i Psychologii przedstawia uchwały w sprawach: liczby mandatów oraz listy kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki; liczby mandatów oraz listy kandydatów do Rady Katedry Psychologii; miejsca i czasu wyborów. Wybory odbędą się w dniu 14 października 2020r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w formie zdalnej. […]

Czytaj więcej

Komunikat i uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 6 X 2020

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręg nr 1 – Wydział Pedagogiki i Psychologii przedstawia komunikat w sprawie: podjętych przez OKW nr 1 UJK w Kielcach uchwał z dnia 6 października 2020 r.; oraz uchwały w przedmiocie zmiany Uchwał z dnia 30 IX 2020 r. w sprawach: ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów i […]

Czytaj więcej

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 30 IX 2020

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręg nr 1 – Wydział Pedagogiki i Psychologii przedstawia uchwały w sprawie: ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów i Rad Katedr na Wydziale; określenia wzoru oświadczeń do Rady Naukowej Instytutu i Rady Katedry na Wydziale; miejsca i czasu składania oświadczeń przez kandydatów. Uchwała nr 36 w sprawie ustalenia […]

Czytaj więcej

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 1 VII 2020

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręg nr 1 – Wydział Pedagogiki i Psychologii przedstawia: obwieszczenia oraz uchwały z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyborów i ustalenia wyników ponownych wyborów przeprowadzonych w dniu 30 czerwca 2020 roku do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich; osoby wybrane w tych […]

Czytaj więcej

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 30 VI 2020

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręg nr 1 – Wydział Pedagogiki i Psychologii przedstawia obwieszczenia oraz uchwały z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawach: przeprowadzenia II tury ponownych wyborów do Senatu w grupie profesorów i profesorów Uczelni; stwierdzenia dokonania wyboru w grupie zatrudnionych na stanowisku adiunkta, asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora; przeprowadzenia III tury ponownych wyborów do […]

Czytaj więcej