Konsultacje

Instytut Pedagogiki

Konsultacje pracowników Instytutu w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022  PDF  DOCX

Katedra Psychologii

Konsultacje pracowników Katedry w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22  PDF  DOCX