Konsultacje

Instytut Pedagogiki

Konsultacje pracowników Instytutu w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24  PDF

Katedra Psychologii

Konsultacje pracowników Katedry w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24  PDF