Administracja Wydziału

Sekretariat Dziekana

Pokój nr 3

mgr Gabriela Błaszczyk

Sekretariat Instytutu Pedagogiki

Pokój nr 121

mgr Monika Mikos

Krzysztof Chaba


Kierownik Dziekanatu

pokój nr 6a

mgr Dorota Stępień

 


Dziekanat – Sekcja ds. Toku Studiów 

Pokój nr 1 – Sprawy toku studiów pierwszego stopnia (kierunki: Pedagogika i Praca socjalna) oraz kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

e-mail: dziekanatwpp1@ujk.edu.pl

mgr Agata Siatkowska

mgr Małgorzata Sputo-Ślusarczyk

mgr Grażyna Zimoch

Pokój nr 6 – Sprawy toku studiów drugiego stopnia (kierunki: Pedagogika i Praca socjalna) oraz kierunku Psychologia i Pedagogika Specjalna

e-mail: dziekanatwpp6@ujk.edu.pl

mgr Weronika Kubera

mgr Marta Mrozik


Dziekanat – Sekcja ds. Socjalnych i Finansowych Studentów 

Pokój nr 5 – sprawy socjalne i finansowe studentów i doktorantów

mgr Damian Adamczuk

mgr Tomasz Żelichowski

 


Sekcja Ewaluacji Nauki, Projektów i Zamówień Publicznych 

Pokój nr 101

mgr Joanna Nowak

mgr inż. Magdalena Grzywalska

 


Sekcja Planowania, Obsługi i Rozliczania Dydaktyki 

pokój nr 225

mgr Katarzyna Bartkowska

mgr Aneta Jamrożek 

mgr Katarzyna Kołodziejczyk

 


Pracownicy zabezpieczenia techniczno-informatycznego 


pokój nr 9

mgr inż. Andrzej Arabski

inż. Rafał Krakowiak

pokój nr 317

mgr Krzysztof Kupczewski

 


Administrator Budynku Wydziału – Kierownik Obiektu

pokój nr 20

mgr Ewa Brych