Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


ul. Krakowska 11
25-029 Kielce


Dziekanat czynny dla studentów:

wtorek, środa, czwartek, piątek 900-1400
sobota 800-1200 (tylko w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych)
w poniedziałek nieczynny – wewnętrzna praca dziekanatu


Kierownik Dziekanatu
pokój nr 6a

mgr Dorota Stępień

dorota.stepien@ujk.edu.pl
41 349 6714


Sekretariat Dziekana
Pokój nr 3

mgr Gabriela Błaszczyk


Dziekanat – Sekcja ds. Toku Studiów 
Pokój nr 1 – Sprawy toku studiów pierwszego stopnia (kierunki: Pedagogika i Praca socjalna) oraz kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

e-mail: dziekanatwpp1@ujk.edu.pl

mgr Agata Siatkowska

mgr Małgorzata Sputo-Ślusarczyk

mgr Grażyna Zimoch


Pokój nr 6 – Sprawy toku studiów drugiego stopnia (kierunki: Pedagogika i Praca socjalna) oraz kierunku Psychologia i Pedagogika specjalna

e-mail: dziekanatwpp6@ujk.edu.pl

mgr Weronika Kubera

mgr Marta Mrozik


Dziekanat – Sekcja ds. Socjalnych i Finansowych Studentów 
Pokój nr 5 – sprawy socjalne i finansowe studentów i doktorantów

mgr Damian Adamczuk

mgr Tomasz Żelichowski