Wykład otwarty dr Anny Młynarczuk-Sokołowskiej – Codzienność polskiej szkoły z perspektywy dzieci i młodzieży ze środowiska przymusowej migracji

Czytaj więcej

Konferencja Naukowa pod tytułem „…kiedy życie traci sens… podejście integralne w pracy terapeutycznej” 2 luty 2024 r.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem „…kiedy życie traci sens… podejście integralne w pracy terapeutycznej”. Konferencja odbędzie się w Kielcach:  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Krakowska 11, Kielce) 2 lutego 2024 roku Aula imienia ks. Stanisława Konarskiego Tematem wiodącym konferencji jest problematyka pustki egzystencjalnej, która powstaje m.in. na skutek utraty poczucia […]

Czytaj więcej

III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne”

W dniach 21-22 listopada 2023 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne”. Wydarzenie zostało zrealizowane z inicjatywy Zakładu Pracy Socjalnej działającego pod kierunkiem dr hab. Marioli Wojciechowskiej, prof. UJK. Konferencja stanowiła przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentacji […]

Czytaj więcej

Wykłady otwarte Prof. nadzw. Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetiany Yablonskiej

W dniach 8 i 9 listopada 2023 r na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyły się dwa wykłady otwarte wygłoszone przez przebywającą w naszym uniwersytecie w ramach programu Erasmus+ profesor Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetianę Yablonską. Licznie zgromadzone grono studentów i pracowników mogło wysłuchać wystąpień dotyczących psychologicznych aspektów wojny w Ukrainie. W pierwszym […]

Czytaj więcej

PRACA SOCJALNA W TEORII I PRAKTYCE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE/SOCIAL WORK IN THEORY AND PRACTICE. INTERDISCIPLINARY APPROACH

Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:   PRACA SOCJALNA W TEORII I PRAKTYCE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE w dniach 21-22 listopada 2023 roku KOMUNIKAT PROGRAM WYTYCZNE DLA AUTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH ARTYKUŁ DO MONOGRAFII Ladies and Gentlemen, Department of Social […]

Czytaj więcej

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA – „TRAUMA A PSYCHOTERAPIA”

Szanowni Państwo, Zapraszamy na konferencję „TRAUMA A PSYCHOTERAPIA”, która odbędzie się 19-20-21 października 2023 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11   PROGRAM części naukowej konferencji – 20.10.2023

Czytaj więcej

Działania Studenckiego Koła Naukowego „Socjalia” w ramach uczestnictwa w programie Świętokrzyskie plus Młodzież

Studenckie Koło Naukowe „Socjalia” zrzeszające studentów kierunku praca socjalna, miało możliwość skorzystania z Programu aktywizacji młodzieży województwa świętokrzyskiego – Świętokrzyskie plus Młodzież. W ramach otrzymanego dofinansowania Koło zorganizowało dwa wydarzenia. Pierwszym z nich był wykład otwarty dr hab. Anny Michalskiej na temat: „Wieloproblemowość sytuacji kryzysowych jako współczesne wyzwanie dla nauk społecznych”. W wydarzeniu wzięli udział studenci […]

Czytaj więcej

Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych i prozdrowotnych w obliczu globalnego zniewolenia ekosystemu – 26 września 2023

Szanowni Państwo,  Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału online w: XXVI Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pod hasłem: „Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych i prozdrowotnych w obliczu globalnego zniewolenia ekosystemu” Konferencja będzie okazją do: […]

Czytaj więcej

Nauczycielskie transgresje we wczesnej edukacji – twórczość osobista i jej społeczne oddziaływanie we współczesnym świecie

Studenckie Koło Naukowe „Elementarni” zorganizowało na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach konferencję naukową dla studentów, połączoną z warsztatami pt. „Nauczycielskie transgresje we wczesnej edukacji – twórczość osobista i jej społeczne oddziaływanie we współczesnym świecie”. Wydarzenie finansowane było ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy […]

Czytaj więcej

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sukces życiowy w społeczeństwie osiągnięć” 2 czerwca 2023r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji naukowej z cyklu „Sukces życiowy w dyskursie społecznym”. Celem głównym konferencji będzie ukazanie zagadnień dotyczących sukcesu życiowego, związanego z interdyscyplinarnym rozumieniem funkcjonowania człowieka w różnych przestrzeniach życia.  Rozważania dotyczyć będą rozumienia sukcesu życiowego, jego społecznych i edukacyjnych uwarunkowań oraz czynników sprzyjających i utrudniających jego osiągnięcie. Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego […]

Czytaj więcej