Wykład otwarty mgr Justyny Lis oraz mgr Lidii Bąk nt. Koncepcja outdooreducation w kształceniu przedszkolnym – 1 grudnia 2022 o godz. 13:15, Aula Ceart A

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych do udziału w wykładzie otwartym mgr Justyny Lis oraz mgr Lidii Bąk nt. Koncepcja outdooreducation w kształceniu przedszkolnym. Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2022 o godzinie 13:15 w Auli Ceart A.

Czytaj więcej

III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności – 15 listopada 2022

W dniu 15 listopada odbędzie się III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności, którego organizatorem jest Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Celem spotkania jest prezentacja rozwiązań dotyczących dwujęzyczności w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach Kongresu przewidziano równolegle sesje tematyczne dotyczące: przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych; klas IV–VIII szkół podstawowych […]

Czytaj więcej

Zaproszenie na III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności – 15 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 15 listopada 2022 roku w AULI CEART odbędzie się III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności współorganizowany przez Wydziały Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Zapraszamy.

Czytaj więcej

III Forum Zdrowia Psychicznego

Szanowni Państwo, Zapraszamy na III Forum Zdrowia Psychicznego, które odbędzie się 25 paździenika 2022 r. w Centrum Edukacji Artystycznej UJK (szczegółowy program w załączeniu).   

Czytaj więcej

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Sukces życiowy w przestrzeni społecznej’ 10 czerwca 2022

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu 'Sukces życiowy w dyskursie społecznym’, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 10 czerwca 2022 roku. Celem głównym konferencji będzie interdyscyplinarne ukazanie zagadnień związanych z rozumieniem i postrzeganiem sukcesu życiowego, edukacją, wychowaniem, samorealizacją oraz funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni społecznej. Problematyka wystąpień konferencyjnych poświęcona zostanie kategorii sukcesu […]

Czytaj więcej

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 'Doświadczenie traumy w biegu życia’ 19-20 maja 2022

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Doświadczenie traumy w biegu życia, Kielce, 19-20 maja 2022 r. Organizatorzy: Katedra Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień IP Uniwersytetu Łódzkiego Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach, Referat Promocji […]

Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii – badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki’/’Changes in the Learning Environment in Early Childhood Education during (and after) a Pandemic – Research, Dialogue, Developmental Resources and Everyday Practices’

WERSJA POLSKA Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii – badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki, Kielce, 13-14 maja 2022 r. Jest ona współorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej […]

Czytaj więcej

Seminarium Naukowe 'Dziecko z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu i szkole’

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Seminarium Naukowym Dziecko z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu i szkole, Kielce, 12 maja 2022 r. Jest ona organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiki i Psychologii we współpracy z Wydziałowym Samorządem Studenckim) oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Seminarium będzie mieć charakter hybrydowy: można w […]

Czytaj więcej

Międzynarodowe Seminarium Naukowe 'Personalizm pedagogiczny a prawda’/Pedagogical Personalism and Truth

WERSJA POLSKA Wydział Pedagogiki i Psychologii Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się na platformie Zoom. Temat: Personalizm pedagogiczny a prawda Data: 25 kwiecień 2022 r., godz. 10:00 Rejestracja on-line już dostępna. Rejestracja on-line zarejestruj się tutaj Dołącz do spotkania Zoom tutaj   Meeting ID: 859 3392 7098   WAŻNE DATY: 25 kwiecień 2022 […]

Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne’/’Social Work in Theory and Practice – Interdisciplinary Embrance’

WERSJA POLSKA Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową 'Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne’, która odbędzie się zdalnie w dniach 26 – 27 października 2021 roku. Ważne daty 10 października 2021 – koniec rejestracji 26-27 października 2021 – konferencja. KONTAKT: bartlomiej.kotowski@ujk.edu.pl Rejestracja on-line  zarerestruj się Pobierz informację o konferencji (Komunikat nr 1)  PDF  DOC Pobierz […]

Czytaj więcej
Skip to content