Centrum Edukacji Nauczycielskiej

ul. Krakowska 11
25-029 Kielce

pok. 231