Komunikat nr 1/2023 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 24.10.2023 r.

Komunikat nr 1/2023 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 1. Ocenę okresową nauczycieli akademickich przeprowadza się w terminie od 23 października do 24 listopada 2023 roku. 2. Ocena jest przeprowadzana na podstawie formularza sprawozdawczego nauczyciela akademickiego UJK w Kielcach, którego wzór stanowi załącznik nr […]

Czytaj więcej

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii rusza zbiórka podstawowych artykułów dla potrzebujących z Ukrainy

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii W odpowiedzi na apel Jego Magnificencji Rektora UJK prof. dra hab. Stanisława Głuszka i  Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, organizujemy pomoc dla Studentów z Ukrainy i ich rodzin. Solidaryzując się z Narodem Ukraińskim na Wydziale Pedagogiki i Psychologii rozpoczynamy zbiórkę niezbędnych […]

Czytaj więcej

Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 10 I 2022 r. w sprawie przeprowadzenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii,w roku akademickim 2021/2022: – zimowa sesja egzaminacyjna zaplanowana jest w terminie 01 – 12.02.2022; – przerwa semestralna od 13 – 18.02.2022; – poprawkowa sesja egzaminacyjna w terminie 19 – 27.02.2022; – semestr letni rozpoczyna się 28.02.2022. W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominam wybrane zapisy wynikające z Regulaminu […]

Czytaj więcej

Komunikat Dziekana z dnia 7 X 2021 ws. przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich

Ocenę okresową nauczycieli akademickich przeprowadza się w terminie od 11 października do 10 listopada 2021 roku. Pobierz pełną treść komunikatu  PDF  ODT Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

Czytaj więcej

Komunikat Dziekana z dnia 14 IX 2021 ws. organizacji sesji poprawkowej w semestrze letnim

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii informuje, że zaliczenia i egzaminy w sesji poprawkowej odbywają się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, w terminach ustalonych z prowadzącymi. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

Czytaj więcej

Organizacja sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii informuje, że sesja egzaminacyjna w semestrze letnim odbędzie się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dotyczy to wszystkich egzaminów, również dyplomowych. Decyzja ta podyktowana jest troską o rzetelną weryfikację efektów uczenia się na prowadzonych przez Wydział kierunkach kształcenia. Jednocześnie zobowiązuję Państwa prowadzących zajęcia do jasnego określenia i przedstawienia Studentom […]

Czytaj więcej

Zasady postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii przypomina, że zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach reguluje Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2021 roku. CZYTAJ WIĘCEJ

Czytaj więcej

Komunikat Dziekana – wszystkie zajęcia w formie zdalnej

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju decyzją Dziekana z dnia 25.03.2021 roku wszystkie zajęcia prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbywać się będą w formie zdalnej od dnia 27.03.2021 roku do odwołania.

Czytaj więcej

Komunikat Dziekana WPP z dnia 22 II 2021

Organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 (Wykaz zaktualizowany 9 III 2021) Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 35/2021 z dnia 16 lutego 2021 w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz decyzji Rektora z dnia 19 lutego 2021 roku informuję, że semestrze […]

Czytaj więcej

Organizacja roku akademickiego

Na mocy Zarządzenia Rektora nr 122/2020 została zmodyfikowana szczegółowa organizacja roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. CZYTAJ WIĘCEJ

Czytaj więcej