Informacja o raportowaniu zajęć zdalnych

Zmiana osób odpowiedzialnych za kształcenie zdalne na poszczególnych kierunkach studiów: Pedagogika dr Justyna Miko-Giedyk Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mgr Wioletta Praszek Praca socjalna dr Andrzej Kościołek Psychologia dr Lilia Suchocka Wykaz osób odpowiedzialnych za kształcenie zdalne na poszczególnych kierunkach studiów

Czytaj więcej

Informacja dla prowadzących zajęcia ze studentami Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Techniczne możliwości i zasady pracy zdalnej 1. Aspekty pozatechniczne pracy zdalnej regulują przepisy wewnątrzuczelniane – zarządzenia Rektora, Dziekana, postanowienia i komunikaty władz jednostek organizacyjnych. Patrz w szczególności Zarządzenia Dziekana tutaj: https://wpp.ujk.edu.pl/site/?id=zarzadzeniadziekana 2. Wszyscy pracownicy (również nieetatowi nauczyciele akademiccy) oraz studenci mają zakładane przez DZI UJK konta na Wirtualnej Uczelni (https://wu.ujk.edu.pl/WU/). Brak aktywnego konta na WU […]

Czytaj więcej

Informacja dla studentów I roku Wydziału Pedagogiki i Psychologii o pracy zdalnej

1. Aspekty pozatechniczne pracy zdalnej regulują przepisy wewnątrzuczelniane – zarządzenia Rektora, Dziekana, postanowienia i komunikaty władz jednostek organizacyjnych. Patrz w szczególności Zarządzenia Dziekana tutaj: https://wpp.ujk.edu.pl/site/?id=zarzadzeniadziekana 2. Obowiązującymi narzędziami do pracy zdalnej w UJK są Teams, Forms (usługa Microsoft365 – poprzednia nazwa do Office365, ale to jest ta sama usługa) oraz platforma e-learningowa UJK (platforma.ujk.edu.pl). Narzędzia […]

Czytaj więcej

Nie mam pojęcia, jak…

Skompresować lub zaszyfować moje pliki Skasować lub skopiować swoje nagrania spotkania w Teams Wziąć udział w spotkaniu w Teams bez posiadania konta Microsoft Proste przykłady prezentacji Prezentacja przykład 1 Prezentacja przykład 2 Prezentacja przykład 3

Czytaj więcej

Informacja o pakiecie Office365 wspomagającym pracę zdalną

Informujemy, że Uczelnia zakupiła dla pracowników oraz studentów pakiet Office365. Wszyscy pracownicy oraz studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii mają już założone konta w usłudze Office365. Każdy użytkownik licencji typu A3 może go zainstalować na maksymalnie 5 urządzeniach, w szczególności mobilnych. Pakiet posiada narzędzia do pracy zdalnej, również on-line (w szczególności Teams, Skype for Business, Forms). […]

Czytaj więcej

Instrukcja instalacji pakietu Office365 wspomagającego pracę zdalną

Zobacz, jak zainstalować aplikacje z pakietu Office365 na komputerze. Instrukcja instalacji pakietu Autor: K. Kupczewski, K. Kunisz (współpraca), Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiały udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Czytaj więcej

Tutorial aplikacji PowerPoint pakietu Office365

Zobacz, jak przy pomocy aplikacji PowerPoint z uczelnianego pakietu Office 365 przygotować prezentację dla studentów zawierającą multimedia (dźwięk, wideo). Aplikacji Office365 możesz używać po jej instalacji na komputerze (licencja pozwala na użytkowanie na prywatnym sprzęcie) lub w oknie przeglądarki Chrome lub Edge (Firefox nie jest obsługiwany). Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono […]

Czytaj więcej

Tutorial aplikacji OneDrive pakietu Office365

Zobacz, jak uruchomić aplikację OneDrive z uczelnianego pakietu Office 365 do przechowywania plików, o pojemności dysku wirtualnego 1 TB. Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Czytaj więcej

Tutorial aplikacji Forms pakietu Office365

Zobacz, jak wykorzystać aplikację Forms z uczelnianego pakietu Office 365 – możesz łatwo tworzyć ankiety, testy i sondaże. Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Czytaj więcej

Tutorial aplikacji Teams pakietu Office365 cz. 1

Zobacz, jak wykorzystać aplikację Teams z uczelnianego pakietu Office 365 do pracy grupowej. Autor: K. Kupczewski, K. Kunisz (współpraca), Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Czytaj więcej