Wydział Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zapisz się na studia


Jednostki Naukowe Wydziału

Logo Instytutu Pedagogiki

Instytut Pedagogiki jest jednostką organizacyjną Wydziału Pedagogiki i Psychologii realizującą zadania w zakresie ustalonym przez rektora, w szczególności w zakresie organizacji działalności naukowej w obrębie dyscypliny pedagogika, obsługi merytorycznej procesu kształcenia na kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna i pedagogika specjalna.

więcej
Logo Katedry Psychologii

Katedra Psychologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Pedagogiki i Psychologii realizującą kształcenie na poziomie 5-letnich studiów jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych. Prowadzi również wszelką działalność naukową w obrębie dyscypliny psychologia.

więcej

Nowy kierunek – pedagogika specjalna

Z satysfakcją informujemy, że decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki oficjalnie uruchomiony został nowy kierunek na Wydziale Pedagogiki i Psychologii – pedagogika specjalna, 5-letnie jednolite studia magisterskie.
Rekrutacja trwa!

Budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii

O Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiczny (obecnie Wydział Pedagogiki i Psychologii) jest jedną z trzech jednostek organizacyjnych funkcjonujących od chwili powołania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach, tj. od 1969 roku, która dała początek obecnemu Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego. Współpracę z kieleckim środowiskiem oświatowym rozpoczęli wówczas doc. dr hab. Tadeusz Wróbel, specjalista z zakresu edukacji początkowej, pierwszy dziekan Wydziału Pe­dagogicznego, a także dr Ryszard Więckow­ski, późniejszy kierownik Zakładu Nauczania Początkowego oraz pedagog doc. dr Tadeusz Malinowski – pierwszy rektor WSN.

Czytaj więcej