Komunikat Dziekana WPP z dnia 22 II 2021

Organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

(Wykaz zaktualizowany 9 III 2021)
Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 35/2021 z dnia 16 lutego 2021 w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz decyzji Rektora z dnia 19 lutego 2021 roku informuję, że semestrze letnim 2020/2021 zajęcia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyłączeniem zajęć zamieszczonych w poniższych wykazach. Będą one prowadzone stacjonarnie w siedzibie Wydziału na ul. Krakowskiej 11.

Zajęcia prowadzone w siedzibie Wydziału będą realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

Wszystkie zajęcia na studiach niestacjonarnych na kierunkach Pedagogika oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna będą prowadzone w formie zdalnej.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

Pobierz Komunikat Dziekana
Wykaz zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym na kierunku pedagogika
Wykaz zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym na kierunku praca socjalna
Wykaz zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym na kierunku psychologia