Komunikat Dziekana z dnia 7 X 2021 ws. przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich

Ocenę okresową nauczycieli akademickich przeprowadza się w terminie od 11 października do 10 listopada 2021 roku.
Pobierz pełną treść komunikatu  PDF  ODT

Dziekan
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK