Wykrzyknik w czerwonym trójkącie

Organizacja sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii informuje, że sesja egzaminacyjna w semestrze letnim odbędzie się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dotyczy to wszystkich egzaminów, również dyplomowych. Decyzja ta podyktowana jest troską o rzetelną weryfikację efektów uczenia się na prowadzonych przez Wydział kierunkach kształcenia. Jednocześnie zobowiązuję Państwa prowadzących zajęcia do jasnego określenia i przedstawienia Studentom warunków przeprowadzenia egzaminów z odpowiednim wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 2 tygodnie. Harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie sporządzony najpóźniej do końca maja.

Dziekan
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK