Studenckie Koła Naukowe


Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii funkcjonuje 9 Studenckich Kół Naukowych.


Instytut Pedagogiki

SKN „Mediam”

 • funkcjonuje od 2013 r., opiekun dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK

SKN „Paradygmat”

 • funkcjonuje od 2015 r., opiekun dr Tomasz Łączek

SKN „Parasol”

 • funkcjonuje od 2017 r., opiekun dr hab. Paulina Forma, prof. UJK

SKN „Synergia”

 • funkcjonuje od 2012 r., opiekun dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska
 • Plakat

SKN i Dyskusyjne „Strefa Twórczych Dyskusji”

 • funkcjonuje od 2014 r., opiekun dr Zofia Okraj

SKN „Socjalia”

 • funkcjonuje od 2017 r., opiekun dr Karolina Klimczyk-Miśtal

SKN Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej „Elementarni”

 • funkcjonuje od 2022 r., opiekun dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK
 • plakat

Katedra Psychologii

SKN Psychologii Pozytywnej

 • funkcjonuje od od 2017 r., opiekun dr Justyna Mróz

SKN Psychologii Stosowanej „DO DZIEŁA!”,

 • funkcjonuje od 2022 r., opiekunowie mgr Katarzyna Lipska, mgr Tomasz Wajs