Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Sympozjum naukowo-szkoleniowe związane z realizacją standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

10 marca 2023 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyło się Sympozjum naukowo-szkoleniowe związane z realizacją standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Do panelu eksperckiego została zaproszona dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK – Kierownik Zakładu Edukacji Elementarnej i Wspomagania Rozwoju Dziecka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK, zastępca przewodniczącej Sekcji Edukacji Elementarnej KNP PAN, członkini Sekcji Pedeutologii KNP PAN, rzeczoznawca MEiN ds. podręczników dla I etapu kształcenia.

Wypowiedź dr hab. Zuzanny Zbróg, prof. UJK dotyczyła konieczności zbudowania w polskim systemie kształcenia nauczycieli wystandaryzowanego programu finansowanego przez MEiN pomagającego w tranzycji do zawodu, tzn. bezproblemowym przejściu z roli studenta do roli nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Liczne badania pokazują niewystarczające zaspokojenie podstawowych potrzeb zawodowych początkujących nauczycieli (novice teachers), co wymaga włączenia się w proces pomocowy także nauczycieli akademickich. Prof. Zbróg przedstawiła projekt takiego modelu, który realizowany jest przez UJK w ramach programu Erasmus + Digital TA: Digital Academy in teaching Practice for a seamless transition from pre-Service to in-Service. Elementy programu zawierają m.in. dzielenie się wiedzą w zakresie:

  • struktury procesu podejmowania refleksji w praktyce nauczycielskiej
  • identyfikacji mocnych stron i sposobów ich wykorzystania w pracy z uczniami
  • koncentracji na profesjonalnych rozmowach z innymi nauczycielami i rodzicami
  • identyfikacji obszarów, w których należy szukać wsparcia.

Nauczyciele początkujący realizują moduły warsztatowe na wybrany przez siebie temat finansowane przez ministerstwo oraz spotykają się z innymi nauczycielami początkującymi, z nauczycielami doświadczonymi oraz z mentorami – nauczycielami akademickimi, tworząc tym samym społeczność wzajemnie uczących się specjalistów.

Więcej na stronie:

http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/sympozjum-naukowo-szkoleniowe/