VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Sukces życiowy w przestrzeni społecznej’ 10 czerwca 2022

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu 'Sukces życiowy w dyskursie społecznym’, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 10 czerwca 2022 roku.

Celem głównym konferencji będzie interdyscyplinarne ukazanie zagadnień związanych z rozumieniem i postrzeganiem sukcesu życiowego, edukacją, wychowaniem, samorealizacją oraz funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni społecznej. Problematyka wystąpień konferencyjnych poświęcona zostanie kategorii sukcesu i sukcesu życiowego w kontekście pedagogiki społecznej oraz funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Uniwersytecka 19, aula, Kielce.

Ważne daty

10 czerwca 2022 – termin konferencji.

KONTAKT

Pobierz kartę zgłoszeniową na konferencję PDF DOCX
Pobierz informację o konferencji PDF