Digital Academy in teaching Practice for a seamless transition from pre-Service to in-Service

Logo: UJK-Uniwersytet Jana Kochanowskiego, DIGITAL TA - Teatcher Academy supporting transition, Co-funded by the European Unioin


Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+
Partnerstwa na rzecz doskonałości – Akademie Nauczycielskie Erasmus+

KA2 – Współpraca organizacji i instytucji
Konkurs: ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA


Nazwa projektu:

Digital Academy in teaching Practice for a seamless transition from pre-Service to in-Service

Numer projektu:

ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA 101055620

Akronim:

DigitalTA

Czas realizacji:

01.06.2022 – 31.05.2025 (36 miesięcy)

Strona projektu:

https://digitalta.eu/

Profil na facebooku 

https://www.facebook.com/DigitalTATeacherAcademy


Opis projektu

Celem międzynarodowego projektu jest utworzenie europejskich partnerstw organizatorów kształcenia i szkolenia nauczycieli w celu ustanowienia akademii nauczycielskich Erasmus+, których zadaniem będzie rozwój europejskiego i międzynarodowego wymiaru kształcenia nauczycieli.

Projekt zakłada opracowanie propozycji europejskiego podejścia do praktyki nauczycielskiej opartego na platformie cyfrowej z pakietem szkoleń dla nauczycieli. Platforma będzie wirtualnym, wspólnym środowiskiem dla studentów i absolwentów kierunków nauczycielskich, a także dla nauczycieli rozpoczynających i kontynuujących pracę w zawodzie, dla mentorów wspierających pracę początkujących nauczycieli w szkołach. Będą mogli z niej korzystać również wykładowcy wyższych uczelni i trenerzy kształcenia ustawicznego. Projekt uwzględnia metodologię Problem-based learning (PBL), kształcenia opartego na współpracy i ukierunkowanego problemowo oraz koncepcję refleksyjnej praktyki w pedagogice.

W ramach projektu międzynarodowe partnerstwo:

  • zdefiniuje europejskie podejście do zawodu nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole
  • opracuje europejską platformę cyfrową przeznaczoną dla międzynarodowej społeczności nauczycieli i studentów
  • zwróci uwagę interesariuszy (nauczycieli, mentorów, osób uczących się, podmiotów gospodarczych, politycznych i społecznych) na tematykę wspólnego modelu praktycznego szkolenia nauczycieli w krajach Unii Europejskiej.

Grupami docelowymi w projekcie są:

  • nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • studenci i absolwenci szkół wyższych
  • wykładowcy szkół wyższych
  • mentorzy początkujących nauczycieli w szkołach
  • trenerzy kształcenia ustawicznego
  • decydenci w dziedzinie edukacji.

W międzynarodowym projekcie Digital Academy in teaching Practice for a seamless transition from pre-Service to in-Service Digital TA ze strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego biorą udział wykładowcy Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Humanistycznego. Wsparcia organizacyjnego i administracyjnego przy realizacji projektu udziela Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej.


Finansowanie

Budżet projektu: 368 018,00 EUR
Budżet projektu przeznczony dla UJK: 70 040,00 EUR


Dokumenty