Logo Katedry Psychologii

Zaproszenie na konferencję: „WCZESNA INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH”

Logo: UJK, Psychological Early Intervention, Co-funded by the Erasmus+

Konferencja upowszechniająca rezultaty Projektu:

Psych.E.In. – Psychological early intervention: clinical training

Nr 2020-1-PL-KA202-082075

Miejsce : Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Termin: 19.01.2023 r.

WCZESNA INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH

INTERVENTION PSYCHOLOGY IN THE FACE OF NEW CHALLENGES IN SOCIAL LIFE


Sesja dopołudniowa 11.00 – 13.00

11.00 –11.20

Powitanie prof. UJK dr hab. – Monika Szpringer

,,Psych.E.In. – Psychological early intervention: clinical training”– prezentacja projektu – 20 min

11.20 – 11.55

prof. UJK dr hab. Krzysztof Gąsior, dr Piotr Szczukiewicz:

„Rezultaty pracy intelektualnej IO1 MOOC: innowacyjne, e-learningowe szkolenia, kursy oraz materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki dedykowane psychologom, psychoterapeutom, psychoanalitykom oraz ich trenerom, udostępnione na platformie MOOC (Massive Open Online Courses)” (35 min)

11.55 –12.25

dr hab. Dorota Merecz-Kot – psycholog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor ds. naukowych Instytutu Psychologii UŁ:

,,Ustalenia psychologii przetrwania a praca terapeutyczna z osobami po doświadczonych traumach” (30 min online)

12.25 – 12.45

dr Marzena Olędzka – psycholog, psychoterapeuta, trener EMDR, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR (20 min)

„Praca z traumą w podejściu EMDR”.

12.45 – Dyskusja

13.00 –14.00- przerwa obiadowa

Sesja popołudniowa 14.00- 16.00

14.00 –14.35

prof. UJK dr hab. Krzysztof Gąsior, dr Piotr Szczukiewicz:

„Rezultat pracy intelektualnej IO2 Psychological Early Intervention Tool Kit: zestaw narzędzi dla psychologów, psychoterapeutów, psychoanalityków oraz ich trenerów. Rezultat pracy intelektualnej IO3 Psychological Early Intervention: zbiór „Case studies” zawierający analizy różnych przypadków w kontekście sytuacji kryzysowych” (35 min)

14.35 – 14.55

Inna Karaszczuk – psycholog, psychoterapeuta, terapeuta EMDR (25min)

„ Specyfika zachowań dzieci w traumie wojennej”.

(20 min online)

14.55 – 15.15

Mgr Ewelina Zimna, mgr Małgorzata Słowik -Kózka – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej, NZOZ Nadzieja Rodzinie

„Wczesna interwencja psychologiczna z dzieckiem w świetle wyzwań współczesnego świata. Działalność Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach”. (25 min)

15.15 –15.45

Oksana Nakonechna- Prezes EMDR Ukraina. Psycholog, psychoterapeuta, koordynatorka Kryzysowej Służby Psychologicznej we Lwowie.

„ Kryzysowa służba psychologiczna Lwowa 2014 vs 2022”.

15.45 – 16.00

Dyskusja i podsumowanie – prof. UJK dr hab. Monika Szpringer


Pliki do pobrania: