Zarządzenie Dziekana nr 5/2022

Zarządzenie nr 5

Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 maja 2022 roku

 

w sprawie szczegółowych form i sposobu weryfikacji efektów uczenia się studentów przyjmowanych w drodze przeniesienia na studia prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

 

Pobierz Zarządzenie  PDF
Pobierz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  DOCX
Pobierz Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  DOCX
Pobierz Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  DOCX
Pobierz Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  DOCX
Pobierz Załącznik Nr 5 do Zarządzenia  DOCX
Pobierz Załącznik Nr 6 do Zarządzenia  DOCX