Zarządzenie Dziekana nr 6/2022

Zarządzenie nr 6

Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 3 czerwca 2022 roku

 

w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 4/2022 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie powołania Zespołów ds. Monitorowania Jakości Prac Dyplomowych

 

Pobierz Zarządzenie  PDF