Wykłady otwarte Prof. nadzw. Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetiany Yablonskiej

W dniach 8 i 9 listopada 2023 r na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyły się dwa wykłady otwarte wygłoszone przez przebywającą w naszym uniwersytecie w ramach programu Erasmus+ profesor Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetianę Yablonską. Licznie zgromadzone grono studentów i pracowników mogło wysłuchać wystąpień dotyczących psychologicznych aspektów wojny w Ukrainie. W pierwszym […]

Czytaj więcej

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

W dniu 12 października 2023 roku w Auli im. ks. Stanisława Konarskiego wybrzmiały słowa hymnu „Gaudeamus igitur” obwieszczające rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego dla studentów i pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W trakcie uroczystości Dziekan Wydziału – dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK szczególnie ciepło przywitała studentów pierwszych lat kierunków pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika […]

Czytaj więcej

PRACA SOCJALNA W TEORII I PRAKTYCE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE/SOCIAL WORK IN THEORY AND PRACTICE. INTERDISCIPLINARY APPROACH

Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:   PRACA SOCJALNA W TEORII I PRAKTYCE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE w dniach 21-22 listopada 2023 roku KOMUNIKAT PROGRAM WYTYCZNE DLA AUTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH ARTYKUŁ DO MONOGRAFII Ladies and Gentlemen, Department of Social […]

Czytaj więcej

Akcja oddawania krwi 24.10.2023 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych

APEL DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UJK ZAPRASZAMY NA AKCJĘ ODDAWANIA KRWI W DNIU 24.10.2023 r. tj. wtorek w GODZ. OD 9.00 DO 14.00 na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych budynek D CPiB na parterze Pilnie potrzebna krew. „W imieniu chorych oczekujących na krew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z apelem do krwiodawców […]

Czytaj więcej

XXXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów i Pedagożek

W dniach 10-15.09.2023 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii pełnił rolę gospodarza XXXVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek. Organizatorem wydarzenia był Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Generacja antropocenu; co pedagogika i edukacja może/powinna/musi robić, by nie zostawiać świata takim, jaki jest?”. Przedmiotem debat była refleksja nad przejawami i […]

Czytaj więcej

Działania Studenckiego Koła Naukowego „Socjalia” w ramach uczestnictwa w programie Świętokrzyskie plus Młodzież

Studenckie Koło Naukowe „Socjalia” zrzeszające studentów kierunku praca socjalna, miało możliwość skorzystania z Programu aktywizacji młodzieży województwa świętokrzyskiego – Świętokrzyskie plus Młodzież. W ramach otrzymanego dofinansowania Koło zorganizowało dwa wydarzenia. Pierwszym z nich był wykład otwarty dr hab. Anny Michalskiej na temat: „Wieloproblemowość sytuacji kryzysowych jako współczesne wyzwanie dla nauk społecznych”. W wydarzeniu wzięli udział studenci […]

Czytaj więcej

Zapraszamy na Dzień „Zero” 29.09.2023r. godz. 13:00

Czytaj więcej

Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych i prozdrowotnych w obliczu globalnego zniewolenia ekosystemu – 26 września 2023

Szanowni Państwo,  Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału online w: XXVI Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pod hasłem: „Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych i prozdrowotnych w obliczu globalnego zniewolenia ekosystemu” Konferencja będzie okazją do: […]

Czytaj więcej

Stypendia na rok akademicki 2023/24

Informujemy, ze na stronie w zakładce „Pomoc materialna„ został już zamieszczony Regulamin pomocy materialnej wraz z załącznikami na rok akademicki 2023/24. Wnioski o stypendium socjalne można składać od 19 września, wnioski o stypendium rektora od 19 września do 15 października. Przypominamy o konieczności rezerwacji terminu poprzez stronę systemu rezerwacji. Prosimy zwrócić uwagę na : nową […]

Czytaj więcej

Stypendia Ministra Obrony Narodowej dla studentów uczelni cywilnych

W imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach zachęcamy studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w programie stypendialnym MON. O środki mogą ubiegać się kandydaci na żołnierzy, którzy rozpoczną naukę w 2023 r. na kierunkach studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w uczelniach innych niż uczelnie wojskowe. Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów upływa […]

Czytaj więcej