Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi dla studentów kierunku PPW

W dniu 26 kwietnia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie władz Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Instytutu Pedagogiki oraz studentów wszystkich roczników kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne) z interesariuszami zewnętrznymi. Spotkanie było poświęcone przygotowaniu studentów do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wpisało się w cykliczne wydarzenia służące wsparciu […]

Czytaj więcej

Dzień Otwarty Wydziału Pedagogiki i Psychologii

W dniu 18 kwietnia 2023r. odbył się Dzień Otwarty Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i średnich województwa świętokrzyskiego, a także dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 21 w Kielcach oraz z Publicznego Przedszkola nr 1 Tęcza w Łagowie. W trakcie spotkania wręczone zostały nagrody laureatom konkursu organizowanego w ramach Dnia Otwartego […]

Czytaj więcej

The Very Hungry Caterpillar

19.03. 2023 r. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego w Kielcach. W dniu 19 marca 2023 r. Studentki IV roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej przeprowadziły warsztaty językowe w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego w Kielcach. Spotkanie rozpoczęło się od inscenizacji opowiadania o ogromnym potencjale edukacyjnym pt. „The Very  Hungry Caterpillar” […]

Czytaj więcej

Jubileuszowa X edycja Akcji Oddawania Krwi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

W dniu 29 marca 2023 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się jubileuszowa X edycja Akcji Oddawania Krwi. Poprzedzona była prelekcjami na temat honorowego krwiodawstwa i zakończyła się pełnym sukcesem. Pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach udało się pozyskać aż 10 350 ml krwi. Wśród donatorów przeważały osoby, które od wielu lat […]

Czytaj więcej

Wizyta studyjna w ramach projektu „Modernization of Daugavpils University Study Direction „Education, Pedagogy and Sports” for Sustainable Development of the Latvian Education System”

W dniach 21-23 marca 2023 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK gościły cztery pracowniczki Daugavpils University z Daugavpils, na Łotwie: Eridiana Oļehnovića, Mārīte Kravale-Pauliņa, Ilona Fjodorova oraz Jolanta Semjonova. Wizyta studyjna na Wydziale stanowiła jedno z działań w ramach realizacji projektu „Modernization of Daugavpils University Study Direction „Education, Pedagogy and Sports” for Sustainable Development […]

Czytaj więcej

„Krew darem życia” – prelekcje dla studentów i pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii

7-8 marca 2023 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK W dniach 7 i 8 marca 2023 roku w Auli im. ks. Stanisław Konarskiego odbyły się prelekcje dla studentów i pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii pod hasłem „Krew darem życia”. Do idei honorowego krwiodawstwa przekonywali uczestników spotkań mgr Olgierd Oksza-Orski i mgr Renata Klepko – pracownicy Regionalnego […]

Czytaj więcej

I seminarium doktorskie i podoktorskie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN

W dniu 10 marca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyło się I seminarium doktorskie i podoktorskie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN. W spotkaniu udział wzięli władze i członkowie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej: dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS – przewodniczący, dr hab. Marta Wrońska, prof. UR – zastępca przewodniczącego, dr hab. Janusz […]

Czytaj więcej

Uroczystość nadania auli w budynku CEART nazwy „Aula imienia ks. Stanisława Konarskiego”

26 stycznia 2023 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK „Celem wszystkich szkół jest przede wszystkim uszlachetnianie serc i dusz” – ta myśl wybitnego XVIII- wiecznego pisarza, pedagoga i reformatora szkolnictwa – ks. Stanisława Konarskiego towarzyszyła uroczystości nadania jego imienia auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2023 roku. Inicjatorem tego wydarzenia […]

Czytaj więcej

„Spotkanie Noworoczne z Kolędą i Pastorałką” dla seniorów, zorganizowane w ramach działań Otwartego Uniwersytetu Seniorów UJK

20 stycznia 2023 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK W dniu 20.01.2023 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyło się  „Spotkanie Noworoczne z Kolędą i Pastorałką”  dla seniorów,  które zostało zorganizowane w ramach działań Uniwersytetu Seniorów UJK. Organizatorem wydarzenia była dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, koordynator Uniwersytetu Seniorów działającego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK, wsparta przez pracowników Zakładu […]

Czytaj więcej

The sleeping cloud

18 grudnia 2022 r. w Teatr Lalki i Aktora „Kubuś W dniu 18 grudnia 2022 r. w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego w Kielcach odbyły się warsztaty językowe dla dzieci, przygotowane przez studentki IV roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Podczas spotkania przedstawiona została studencka interpretacja opowiadania „The […]

Czytaj więcej