III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne”

W dniach 21-22 listopada 2023 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne”. Wydarzenie zostało zrealizowane z inicjatywy Zakładu Pracy Socjalnej działającego pod kierunkiem dr hab. Marioli Wojciechowskiej, prof. UJK. Konferencja stanowiła przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentacji […]

Czytaj więcej

Teatralne lekcje języka angielskiego

W dniu 10 grudnia 2023 r. Studentki IV roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej przeprowadziły warsztaty językowe w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego w Kielcach. Spotkanie rozpoczęło się od inscenizacji opowiadania pt.”Eeyore has a birthday” autorstwa A. A. Milne, w którym przedstawiona została jedna z przygód Kubusia Puchatka (ang. Winnie-the-Pooh). Studentki znakomicie odegrały […]

Czytaj więcej

Wykłady otwarte Prof. nadzw. Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetiany Yablonskiej

W dniach 8 i 9 listopada 2023 r na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyły się dwa wykłady otwarte wygłoszone przez przebywającą w naszym uniwersytecie w ramach programu Erasmus+ profesor Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetianę Yablonską. Licznie zgromadzone grono studentów i pracowników mogło wysłuchać wystąpień dotyczących psychologicznych aspektów wojny w Ukrainie. W pierwszym […]

Czytaj więcej

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

W dniu 12 października 2023 roku w Auli im. ks. Stanisława Konarskiego wybrzmiały słowa hymnu „Gaudeamus igitur” obwieszczające rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego dla studentów i pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W trakcie uroczystości Dziekan Wydziału – dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK szczególnie ciepło przywitała studentów pierwszych lat kierunków pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika […]

Czytaj więcej

XXXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów i Pedagożek

W dniach 10-15.09.2023 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii pełnił rolę gospodarza XXXVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek. Organizatorem wydarzenia był Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Generacja antropocenu; co pedagogika i edukacja może/powinna/musi robić, by nie zostawiać świata takim, jaki jest?”. Przedmiotem debat była refleksja nad przejawami i […]

Czytaj więcej

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii

25 lipca 2023 roku w Auli im. ks. Stanisława Konarskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów tegorocznym Absolwentom studiów magisterskich i licencjackich na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia, pedagogika oraz praca socjalna. Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK pogratulowała odbierającym dyplomy i podkreśliła rangę, jaka […]

Czytaj więcej

Warsztaty plastyczne dla dzieci PS nr 40 w Kielcach poprowadzone przez studentów III roku kierunku PPW

W dniu 13 czerwca 2023 roku odbyły się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii warsztaty plastyczne zorganizowane przez studentów III roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej dla czteroletnich dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach. To już kolejne spotkanie w ramach realizowanego cyklu Przedszkolna przygoda ze sztuką prowadzonego dla dzieci przez Panią mgr Annę Filipek, interesariusza […]

Czytaj więcej

Nauczycielskie transgresje we wczesnej edukacji – twórczość osobista i jej społeczne oddziaływanie we współczesnym świecie

Studenckie Koło Naukowe „Elementarni” zorganizowało na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach konferencję naukową dla studentów, połączoną z warsztatami pt. „Nauczycielskie transgresje we wczesnej edukacji – twórczość osobista i jej społeczne oddziaływanie we współczesnym świecie”. Wydarzenie finansowane było ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy […]

Czytaj więcej

Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi dla studentów kierunku PPW

W dniu 26 kwietnia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie władz Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Instytutu Pedagogiki oraz studentów wszystkich roczników kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne) z interesariuszami zewnętrznymi. Spotkanie było poświęcone przygotowaniu studentów do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wpisało się w cykliczne wydarzenia służące wsparciu […]

Czytaj więcej

Dzień Otwarty Wydziału Pedagogiki i Psychologii

W dniu 18 kwietnia 2023r. odbył się Dzień Otwarty Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i średnich województwa świętokrzyskiego, a także dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 21 w Kielcach oraz z Publicznego Przedszkola nr 1 Tęcza w Łagowie. W trakcie spotkania wręczone zostały nagrody laureatom konkursu organizowanego w ramach Dnia Otwartego […]

Czytaj więcej