Miłość to związek chemiczny

 29 czerwca 2022 roku, Centrum Edukacji Artystycznej W dniu 29.06.2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbył się wykład kończący rok akademicki 2021/2022 na Uniwersytecie Seniorów działającym w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK. Wykład otwarty „Miłość to związek chemiczny” wygłosiła Pani inż. dr hab. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. Kształcenia. W wykładzie uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów […]

Czytaj więcej

Śladami Viktora Frankla

22 czerwca 2022 roku, Centrum Edukacji Artystycznej W środowe popołudnie, 22 czerwca na AULI Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbyło się spotkanie z wnukiem Viktora Frankla, Alexandrem Vesely. Gość tego wydarzenia został przywitany przez Dziekana Wydziału, dr hab. Mariolę Wojciechowską, prof. UJK, prezesa Fundacji Przywiązanie mgr Wojciecha Cechowskiego, przedstawicieli Katedry Psychologii UJK, Uczelnianego Samorządu Studentów oraz […]

Czytaj więcej

Wykłady otwarte wybitnych Profesorów

21 czerwca 2022 roku, Centrum Edukacji Artystycznej W dniu 21 czerwca 2022 odbyło się IX spotkanie w ramach cyklu WYKŁADY OTWARTE WYBITNYCH PROFESORÓW. Wykład nt. „Biograficzno-pokoleniowe narracje nauczycieli jako przedmiot badań jakościowych. Wnioski pedeutologiczne i metodologiczne” wygłosiła prof. dr hab. Wanda Dròżka. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Na zdjęciu poniżej Prelegentka wraz z dr hab. Pauliną […]

Czytaj więcej

Senioralia

14 czerwca 2022 roku, Zochcinek 14 czerwca 2022 roku pracownicy Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach wzięli udział w zorganizowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, imprezie plenerowej pn. „Senioralia” promującą Program Wieloletni „Senior+”, która odbyła się w Zochcinku. Dzięki aktywnemu uczestnictwu Kadry Instytutu Pedagogiki, seniorzy (około 2 tys. seniorów z całego regionu) oraz zaproszeni […]

Czytaj więcej

Warsztaty plastyczne w Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach

6 czerwca 2022 roku, Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach 6 czerwca 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach odbyły się warsztaty dla studentów II roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zorganizowane przez panią mgr Annę Filipek, która poprowadziła w grupie dzieci trzyletnich zajęcia plastyczne z wykorzystaniem literatury, oparte na twórczości Herve Tulleta. […]

Czytaj więcej

IX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki Konferencja „Doświadczenie traumy w biegu życia”

19 maja 2022 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK W dniach 18-20 maja 2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach obchodziliśmy IX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. W tym roku dotyczyły one tematyki „Doświadczenie traumy w biegu życia”. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Wojewoda […]

Czytaj więcej

Wyniki konkursu „STAWANIE SIĘ KIMŚ” dla studentów WPP

12 maja 2022 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK 12 maja 20022 r. rozstrzygnięto konkurs adresowany do studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii, w którym nagrody finansowe ufundował JM Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opowiedzieć prawdziwą, autobiograficzną historię skupiającą się wokół problematyki „stawania się”. Decyzją Jury Konkursowego w składzie: dr […]

Czytaj więcej

Seminarium naukowe pt. „Dziecko z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu i szkole” – SESJA STUDENCKA

12 maja 2022 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK Podczas trwania sesji plenarnych na Seminarium Naukowym pt. Dziecko z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu i szkole w sali A odbyła się sesja studencka moderowana przez Prodziekan ds. Ogólnych dr hab. prof. UJK Zuzannę Zbróg i Pawła Kosowskiego – zastępcę przewodniczącego Wydziałowej Rady […]

Czytaj więcej

Seminarium naukowe pt. „Dziecko z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu i szkole”

12 maja 2022 r., Centrum Edukacji Artystycznej UJK Seminarium Naukowe zorganizował Wydział Pedagogiki i Psychologii we współpracy z Wydziałową Radą Samorządu Studentów oraz Kieleckim Towarzystwem Naukowym. Ze względu na trwającą od ponad dwóch miesięcy sytuację zagrożenia życia i egzystencji naszych Sąsiadów, wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę, przed nami – jako najbliższymi sąsiadami Ukrainy – pojawiła […]

Czytaj więcej

Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi Aktywność dr Małgorzaty Kwaśniewskiej wyróżniona na posiedzeniu Uczelnianej Komisji ds. Kształcenia

11 maja 2022 r., Wydział Pedagogiki i Psychologii Na posiedzeniu 18 maja 2022 r. UKK wyróżniła aktywność Koordynator KZJK dla kierunku PPW dr Małgorzaty Kwaśniewskiej jako przykład dobrych praktyk i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 11 maja 2022 roku odbyło się spotkanie władz Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Instytutu Pedagogiki oraz studentów V roku kierunku Pedagogika […]

Czytaj więcej
Skip to content