Skan pisma Rektora UJK

Dni rektorskie 18-19 maja 2023 r.

Szanowni Państwo

Przekazujemy skan pisma JM Rektora dot. dni rektorskich dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych zaplanowanych na 18-19 maja 2023r.

Skan pisma Rektora UJK