Uczestnicy seminarium

I seminarium doktorskie i podoktorskie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN

W dniu 10 marca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyło się I seminarium doktorskie i podoktorskie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN. W spotkaniu udział wzięli władze i członkowie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej: dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS – przewodniczący, dr hab. Marta Wrońska, prof. UR – zastępca przewodniczącego, dr hab. Janusz Miąso – sekretarz i dr hab. Ryszard Pęczkowski – członek zarządu. Wydział Pedagogiki i Psychologii, gospodarzy wydarzenia, reprezentowani: dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK, Prodziekan ds. Ogólnych oraz dr hab. Paulina Forma, prof. UJK, Dyrektor Instytutu Pedagogiki.

W trakcie spotkania dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS przedstawił koncepcję zainaugurowanych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach seminariów dla doktorantów i doktorów, którzy wiążą swój rozwój naukowy z pedagogiką medialną. Seminaria będą cyklicznie organizowane przez Sekcję i Zespół Pedagogiki Medialnej KNP PAN w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Wprowadzeniem do seminarium był wykład wygłoszony przez dr hab. Macieja Tanasia, prof. APS nt. „O badaniach naukowych w pedagogice – także medialnej”. W trakcie seminarium doktoranci mieli możliwość zaprezentowania koncepcji metodologicznych własnych badań naukowych i przedyskutowania ich z doświadczonymi naukowcami. W spotkaniu wzięły także udział studentki SKN „Mediam”, którego opiekunem naukowym jest dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK.

Foto: Rafał Krakowiak (zdjęcia 1-5) / UJK
Foto: Anna Winiarczyk (zdjęcia 6-8) / UJK
Foto: Sławomir Koziej (zdjęcie 9) / UJK