Logo III Forum Zdrowia Psychicznego

III Forum Zdrowia Psychicznego

Logo III Forum Zdrowia Psychicznego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na III Forum Zdrowia Psychicznego, które odbędzie się 25 paździenika 2022 r. w Centrum Edukacji Artystycznej UJK (szczegółowy program w załączeniu). 

 

Skip to content