III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności

III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności

15 listopada 2022 roku, Centrum Edukacji Artystycznej

W dniu 15 listopada 2022r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbył się III Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności organizowany przez Wydział i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnikami byli licznie zgromadzeni nauczyciele wszystkich przedmiotów na różnych poziomach nauczania oraz studenci zainteresowani wdrażaniem rozwiązań dwujęzycznych w placówkach edukacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Podczas Kongresu zaprezentowano rozwiązania dotyczące dwujęzyczności w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego oraz innowacje pedagogiczne wdrażające ideę dwujęzyczności do polskich placówek. Przeprowadzono również warsztatowe sesje tematyczne dotyczące wybranych aspektów dwujęzyczności dla przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych oraz klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Spotkaniom towarzyszyły prezentacje wydawnictw i fundacji.

Wśród prelegentów znajdowali się przedstawiciele ogólnopolskich organizacji promujących działania dwujęzyczne, goście honorowi oraz świętokrzyscy sympatycy dwujęzyczności.


Transmisja z wydarzenia


Info: Agnieszka Szplit / UJK
Foto: Rafał Krakowiak / UJK
Kamery: Krzysztof Kupczewski / UJK
Studio: Krzysztof Kupczewski / UJK