Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Informujemy, że w dniu 29 marca 2023 r r. o godzinie 11:00 obędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Żelichowskiej

Informujemy, że 29 marca 2023 r r. o godzinie 11:00 w gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach obędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk społecznych, z dyscypliny pedagogika

mgr Justyny Żelichowskiej

nt. Środowisko życia dzieci z rodzin niepełnych w kontekście pedagogiczno-społecznym


Pobierz zawiadomienie o obronie PDF