Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 10 I 2022 r. w sprawie przeprowadzenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,
Studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii,w roku akademickim 2021/2022:
– zimowa sesja egzaminacyjna zaplanowana jest w terminie 01 – 12.02.2022;
– przerwa semestralna od 13 – 18.02.2022;
– poprawkowa sesja egzaminacyjna w terminie 19 – 27.02.2022;
– semestr letni rozpoczyna się 28.02.2022.

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominam wybrane zapisy wynikające z Regulaminu studiów:
Załącznik do Uchwały nr 33/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 29 kwietnia 2021 roku
oraz ustalam obowiązujące na Wydziale zasady, tryb postępowania i terminy.

Pobierz pełną treść Komunikatu Dziekana:
PDF

Dziekan
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK