Komunikat Dziekana z dnia 14 IX 2021 ws. organizacji sesji poprawkowej w semestrze letnim

Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii,

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii informuje, że zaliczenia i egzaminy w sesji poprawkowej odbywają się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, w terminach ustalonych z prowadzącymi.

Dziekan
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK