Organizacja roku akademickiego

Na mocy Zarządzenia Rektora nr 122/2020 została zmodyfikowana szczegółowa organizacja roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

CZYTAJ WIĘCEJ