Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla studentów 2024

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla studentów.

Wnioski o przyznanie stypendium „Talenty Świętokrzyskie” można przesłać w terminie do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub złożyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie „Talenty Świętokrzyskie – dla studentów

Więcej informacji w załącznikach: