Przemówienie Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Marioli Wojciechowskiej, prof. UJK

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

W dniu 12 października 2023 roku w Auli im. ks. Stanisława Konarskiego wybrzmiały słowa hymnu „Gaudeamus igitur” obwieszczające rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego dla studentów i pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W trakcie uroczystości Dziekan Wydziału – dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK szczególnie ciepło przywitała studentów pierwszych lat kierunków pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia oraz praca socjalna, zapewniając ich o tym, że studia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego otwierają przed nimi wyjątkowe okazje do intelektualnych doznań i coraz lepszego rozumienia świata. „Realizacja zadań związanych z byciem studentem – powiedziała – wymaga pokonywania wielu przeszkód. Wzmacniajcie w sobie siłę woli, bądźcie wierni zasadom moralnym, stawiajcie czoła poczuciu bezsilności i bezradności, pokonujcie kryzysy. Przeciwstawiajcie się upadkowi kultury i deprecjonowaniu wartości będących jej filarem. Wytrwale pracujcie i korzystajcie z przywileju bycia studentem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Bądźcie z tego dumni.’’

Studenci rozpoczynający kształcenie na pierwszym roku złożyli uroczyste ślubowanie a następnie wysłuchali wykładu inauguracyjnego na temat: „Wiedzieć, chcieć, działać – refleksje o twórczości w odsłonach kilku”, który wygłosiła dr hab. Katarzyna Parys, prof. UJK.

Uroczystą inaugurację uświetnił występ chóru studentów Instytutu Muzyki UJK kierowanego przez dr hab. Ewę Robak, prof. UJK.

            Na koniec uroczystości Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK życzyła wszystkim studentom i pracownikom wytrwałości
w umacnianiu etosu akademickiego.

 


Foto: Paweł Garbuzik / UJK