Tradycyjne podrzucenie biretów

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii

25 lipca 2023 roku w Auli im. ks. Stanisława Konarskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów tegorocznym Absolwentom studiów magisterskich i licencjackich na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia, pedagogika oraz praca socjalna.

Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK pogratulowała odbierającym dyplomy i podkreśliła rangę, jaka przypisywana jest wykształceniu w dzisiejszym świecie. Zachęcała także Absolwentów do nieprzerwanej pracy nad zdobywaniem nowej wiedzy, rozwijania pasji, zainteresowań oraz świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturze.

W imieniu Absolwentów słowa podziękowania dla władz Wydziału Pedagogiki i Psychologii, dyrekcji Instytutu Pedagogiki i kierownictwa Katedry Psychologii oraz wszystkich nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych Wydziału złożył mgr Paweł Kosowski – dotychczasowy przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.


Foto: Rafał Krakowiak / UJK