Dokumentacja przebiegu warsztatów

Warsztaty plastyczne dla dzieci PS nr 40 w Kielcach poprowadzone przez studentów III roku kierunku PPW

W dniu 13 czerwca 2023 roku odbyły się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii warsztaty plastyczne zorganizowane przez studentów III roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej dla czteroletnich dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach. To już kolejne spotkanie w ramach realizowanego cyklu Przedszkolna przygoda ze sztuką prowadzonego dla dzieci przez Panią mgr Annę Filipek, interesariusza zewnętrznego dla kierunku PPW wraz ze studentami naszego Wydziału.

Celem warsztatów było pokazanie dzieciom możliwości wykorzystania w pracach plastycznych materiałów recyklingowych. Służyły one także wzbogaceniu doświadczeń studentów i nabywaniu przez nich kompetencji zawodowych oraz zacieśnieniu współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Warsztaty plastyczne odbyły się na zaproszenie Pani dziekan WPP dr hab. Marioli Wojciechowskiej, prof. UJK.


Foto: Rafał Krakowiak/UJK