Pani Dyrektor PS nr 40, Pani mgr Aleksandra Dymińska przyjmuje studentów w progu przedszkola

Warsztaty plastyczne w Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach

6 czerwca 2022 roku, Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach

6 czerwca 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach odbyły się warsztaty dla studentów II roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zorganizowane przez panią mgr Annę Filipek, która poprowadziła w grupie dzieci trzyletnich zajęcia plastyczne z wykorzystaniem literatury, oparte na twórczości Herve Tulleta. Ponadto Anna Filipek, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunku PPW, 13.06.2022 r. omówiła ze studentami przeprowadzone warsztaty już w murach naszego Wydziału, zachęcając przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi przy wykorzystywaniu różnych technik plastycznych.

Inf.: Małgorzata Kwaśniewska
Foto: Małgorzata Kwaśniewska