Katedra Psychologii

Katedra Psychologii

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
pokój nr 219
tel. 41 349 6770
email: 

 


KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK

e-mail: krzysztof.gasior@ujk.edu.pl


ZASTĘPCA KIEROWNIKA KATEDRY DS. OGÓLNYCH

dr hab. dr Paweł Kurtek, prof. UJK

e-mail: pawel.kurtek@ujk.edu.pl


ZASTĘPCA KIEROWNIKA KATEDRY DS. KSZTAŁCENIA

dr Beata Łubianka

e-mail: beata.lubianka@ujk.edu.pl

Skład Rady Katedry:

 • Dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK (Kierownik Katedry Psychologii)
 • Dr hab. Paweł Kurtek, prof. UJK (Z-ca Kierownika Katedry ds. ogólnych)
 • Dr Beata Łubianka (Z-ca Kierownika Katedry ds. kształcenia)
 • Dr hab. Konstantinos Tsirigotis
 • Dr Dominik Borawski
 • Dr Justyna Mróz

Rada Katedry powołana na podstawie Statutu UJK (§98 pkt. 7): Uchwała nr 25-2021 w sprawie zmian w Statucie UJK Załącznik nr 2

Kalendarz akademicki

Wykaz tygodni i kalendarz w roku akademickim 2022/23  PDF


Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Psychologia


Konsultacje pracowników Katedry

Wykaz konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23  PDF  DOCX


Dyżury kierownictwa Katedry

Wykaz terminów dyżurów kierownictwa Katedry w semestrze zimowym  roku akademickiego 2022/23  PDF  DOCX


Zasady awansowania w dyscyplinie psychologia

Zasady awansowania nauczycieli akademickich na stanowiska profesora uczelni lub adiunkta w UJK w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina naukowa: psychologia  PDF


2022-06-27

Zarządzenie Dziekana nr 7/2022

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie zasad przeniesienia studentów na kierunek psychologia […]
Pobierz Zarządzenie  PDF
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK


2022-06-20

Harmonogram egzaminów w sesji letniej

Harmonogram egzaminów w sesji letniej na kierunkach prowadzonych w Katedrze w roku akademickim 2021/22  PDF  DOCX

dr Ewa Bernacka

 • pokój nr 320,
 • tel. 41 349 67 54

dr Dominik Borawski

 • pok. nr 320,
 • tel. 41 349 6754

mgr Donat Dutkiewicz

 • pok. nr 320,
 • tel. 41 349 6754

dr hab. Piotr Gasparski, prof. UJK

 • pokój nr 321,
 • tel. 41 349 6751

dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK

 • pok. nr 202,
 • tel. 41 349 6742

mgr Karolina Ginalska

 • pokój nr 320,
 • tel. 41 349 6754

dr Kinga Kaleta

 • pokój nr 321,
 • tel. 41 349 6751

mgr Michał Kania

 • pokój nr 201,
 • tel. 41 349 6775

dr Mariusz Karbowski

 • pokój nr 201,
 • tel. 41 349 6775

mgr Karol Kubrak

 • pokój nr 321,
 • tel. 41 349 6751

dr Adrian Kurcbart

 • pokój nr 307

dr hab. Paweł Kurtek, prof. UJK

 • pokój nr 201,
 • tel. 41 349 6775

mgr Katarzyna Lipska

 • pokój nr 301,
 • tel. 41 349 6750

dr Beata Łubianka

 • pokój nr 220,
 • tel. 41 349 6792

dr Agnieszka Mazur

 • pokój nr 321,
 • tel. 41 349 6751

dr Justyna Mróz

 • pok. nr 321,
 • tel. 41 349 6751

dr Ewelina Okoniewska

 • pokój nr 320,
 • tel. 41 349 6754

dr Daria Rębiś

 • pokój nr 201,
 • tel. 41 349 6775

prof. dr hab. Tatiana Senko

 • pokój nr 301,
 • tel. 41 349 6750

mgr Anna Siudak

 • pokój nr 201,
 • tel. 41 349 6775

dr Lilia Suchocka

 • pokój nr 321,
 • tel. 41 349 6751

dr Piotr Szczukiewicz

 • pokój nr 320,
 • tel. 41 349 6754

dr Justyna Świerczyńska

 • pokój nr 301,
 • tel. 41 349 6750

dr hab. Konstantinos Tsirigotis, prof. UJK

 • pok. nr 301,
 • tel. 41 349 6750

mgr Tomasz Wajs

 • pokój nr 320,
 • tel. 41 349 67 54

dr Małgorzata Weryszko

 • pokój nr 321,
 • tel. 41 349 6751

dr Bogumiła Witkowska-Łuć

 • pokój nr 301,
 • tel. 41 349 6750

Mgr Magdalena Drezno

 • pokój nr 320,
 • tel. 41 349 6754

Mgr Angelika Szczepanik

 • pokój nr 321,
 • tel. 41 349 6751

KOORDYNATOR

dr hab. Krzysztof Gąsior


PRACOWNICY

dr Beata Łubianka

dr Daria Rębiś

dr Lilia Suchocka

dr Mariusz Karbowski

mgr Michał Kania

prof. dr hab. Tatiana Senko

Dr Adrian Kurcbart

Mgr Angelika Szczepanik


Cofnij do strony Katedry Psychologii 

KOORDYNATOR

dr Dominik Borawski


PRACOWNICY

mgr Donat Dutkiewicz

dr hab. Piotr Gasparski

dr Ewelina Okoniewska

mgr Tomasz Wajs

mgr Karolina Ginalska

mgr Katarzyna Lipska


Cofnij do strony Katedry Psychologii 

KOORDYNATOR

dr hab. Paweł Kurtek


PRACOWNICY

dr hab. Konstantinos Tsirigotis

dr Agnieszka Mazur

dr Piotr Szczukiewicz

dr Justyna Świerczyńska

dr Bogumiła Witkowska-Łuć

mgr Anna Siudak


Cofnij do strony Katedry Psychologii 

KOORDYNATOR

dr Justyna Mróz


PRACOWNICY

dr Ewa Bernacka

mgr Magdalena Drezno 

dr Kinga Kaleta

mgr Karol Kubrak

dr Małgorzata Weryszko


Cofnij do strony Katedry Psychologii 

KOORDYNATOR

dr hab. Paweł Kurtek


PRACOWNICY

dr Adrian Kurcbart

dr Beata Łubianka

mgr Katarzyna Lipska

mgr Anna Siudak


Cofnij do strony Katedry Psychologii 

Skip to content