Prof. nadzw. Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetiana Yablonska

Wykłady otwarte Prof. nadzw. Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetiany Yablonskiej

W dniach 8 i 9 listopada 2023 r na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyły się dwa wykłady otwarte wygłoszone przez przebywającą w naszym uniwersytecie w ramach programu Erasmus+ profesor Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Tetianę Yablonską. Licznie zgromadzone grono studentów i pracowników mogło wysłuchać wystąpień dotyczących psychologicznych aspektów wojny w Ukrainie.

W pierwszym wykładzie prof. Tetiana Yablonska, będąca pracownikiem Katedry Psychologii Rozwojowej mówiła o psychologicznych konsekwencjach wojny oraz specyfice różnych obszarów pomocy psychologicznej świadczonej osobom dotkniętym wojną, szczególnie interwencji kryzysowej i pracy z traumą. W drugim wystąpieniu poruszyła problematykę adaptacji osób przesiedlonych na skutek wojny, na przykładzie ukraińskich matek. Przedstawiła wyniki badań i przykłady programów wsparcia psychologicznego. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie i żywą dyskusję.


Foto: Rafał Krakowiak / UJK