Prelegent wykładu prof. dr hab. Wanda Dróżka wraz dr hab. Pauliną Formą, prof. UJK- Dyrektorem Instytutu Pedagogiki, dr hab. Iloną Żeber-Dzikowską, prof. UJK-Zastępcą Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. ogólnych, dr Anną Róg-Zastępcą Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. kształcenia, dr Beatą Bugajską-Jaszczołt-Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ds. kształcenia, dr Dorotą Mętrak-Sekretarz Oddziału PTP w Kielcach oraz dr hab. Agnieszką Szplit, prof. UJK Przewodniczącą Oddziału PTP w Kielcach i Sekretarz Oddziału PTP w Kielcach

Wykłady otwarte wybitnych Profesorów

21 czerwca 2022 roku, Centrum Edukacji Artystycznej

W dniu 21 czerwca 2022 odbyło się IX spotkanie w ramach cyklu WYKŁADY OTWARTE WYBITNYCH PROFESORÓW. Wykład nt. „Biograficzno-pokoleniowe narracje nauczycieli jako przedmiot badań jakościowych. Wnioski pedeutologiczne i metodologiczne” wygłosiła prof. dr hab. Wanda Dròżka. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Na zdjęciu poniżej Prelegentka wraz z dr hab. Pauliną Formą, prof. UJK – Dyrektorem Instytutu Pedagogiki, dr hab. Agnieszką Szplit, prof. UJK – Przewodniczącą Oddziału PTP w Kielcach, dr hab. Iloną Żeber-Dzikowską, prof. UJK – Zastępcą Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. ogólnych, dr Anną Róg – Zastępcą Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. kształcenia, dr Beatą Bugajską-Jaszczołt – Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ds. kształcenia, dr Dorotą Mętrak – Sekretarz Oddziału PTP w Kielcach.

Inf.: Instytut Pedagogiki / UJK
Foto: Instytut Pedagogiki / UJK