Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych i prozdrowotnych w obliczu globalnego zniewolenia ekosystemu – 26 września 2023

Szanowni Państwo, 

Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału online w: XXVI Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pod hasłem:

„Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych i prozdrowotnych w obliczu globalnego zniewolenia ekosystemu”

Konferencja będzie okazją do:

  • wymiany doświadczeń i refleksji o kierunkowości dydaktyki wobec problemu globalnej degradacji środowiska przyrodniczego
  • weryfikacji treści programowych, które wskazują efekty kształcenia z zakresu przeciwdziałaniu antropopresji 
  • ukazania doświadczeń działań prozdrowotnych i proekologicznych w ujęciu celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030.

26 września 2023 roku

Forma konferencji: online

Link do sesji plenarnej: https://tiny.pl/cdbfc

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab., prof. APS Ligia Tuszyńska
 Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji APS
dr hab., prof. UJK Ilona Żeber-Dzikowska
Instytut Pedagogiki UJK w Kielcach
dr Anna Falkowska
Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju APS
dr Maria Pielichowska
Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju APS