LSMPiP, uczestnicy Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek im. Marii Dudzikowej

XXXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów i Pedagożek

W dniach 10-15.09.2023 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii pełnił rolę gospodarza XXXVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek. Organizatorem wydarzenia był Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Generacja antropocenu; co pedagogika i edukacja może/powinna/musi robić, by nie zostawiać świata takim, jaki jest?”. Przedmiotem debat była refleksja nad przejawami i konsekwencjami antopocenu – epoki w dziejach planety, w której czas geologiczny przeplata się z historią ludzkości. Podjęta problematyka koncentrowała się na społecznych i humanistycznych wyzwaniach pedagogiki i edukacji, wymagających wysokich kompetencji krytycznych oraz odporności na pokusy uproszczeń.

W uroczystości otwarcia tegorocznej Szkoły udział wzięli, między innymi: JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – prof. dr hab. Stanisław Głuszek, prorektor ds. nauki  – prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, władze Wydziału Pedagogiki i Psychologii na czele z dziekan – dr hab. Mariolą Wojciechowską, prof. UJK, oraz przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Agnieszka Cybal –  Michalska.

W problematykę XXXVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek wprowadziła zebranych w Auli im. ks. S. Konarskiego prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka. W wykładzie inauguracyjnym mówiła o relacji człowieka i środowiska w geologicznym antropocenie. Podkreślała, że  człowiek stał się czynnikiem geologicznym przekształcającym Ziemię, na równi z epokami lodowcowymi i ruchami płyt tektonicznych. Złożoność i wielowymiarowość tego oddziaływania oraz jego następstwa, jak wskazał w kolejnym wykładzie prof. dr hab. Ryszard Maciej Łukaszewicz, generują zadania i zobowiązania dla powszechnej edukacji w cieniu antropocenu.

LSMPiP odbywała się w malowniczej, pięknej i spokojnej okolicy w sercu Gór Świętokrzyskich w Hotelu Ameliówka. Pod przewodnictwem kierowniczek  Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek  – prof. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak i dr hab. Ewy Bochno, prof. UZ młodzi naukowcy mieli okazję wysłuchać wykładów Mistrzów, uczestniczyć w warsztatach, dyskutować i konsultować własne projekty badawcze, poszukując odpowiedzi na pytania:

  • jakie perspektywy metodologiczne są/mogą być użyteczne: co i jak warto/należy badać?
  • jak analizować, interpretować i opisywać fakty, zjawiska i procesy społeczne i edukacyjne dziejące się̨ w epoce antropocenu,
  • jakie instrumentarium pojęciowe jest/może być/ potrzebne do opisu tych zjawisk z punktu widzenia nauk o edukacji?

Okazją do podjęcia dyskusji były wystąpienia: dr hab. Maksymiliana Chutorańskiego, prof. USz – Motyw pedagogiczny w antropocenie, prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego –  Mity, półprawdy i prawdy w wychowaniu i resocjalizacji w kontekście kryzysu zmiany paradygmatycznej w naukach społecznych, prof. dr hab. Zenona Gajdzicy – Antropocen klimatu wokół szkoły – jak „złe i dobre idee” współkreują niepowodzenia edukacji włączającej, dr hab. Marioli Wojciechowskiej, prof. UJK – Zachwianie hierarchii wartości w antropocenie i jego przejawy w życiu młodzieży, dr hab. Radosława Rybkowskiego, prof. UJ –  Uniwersytet na drodze zagłady. Dlaczego tak trudno przekonać się do antropocenu?, dr hab. Jacka Pyżalskiego, prof. UAM – Nierówności cyfrowe młodych ludzi – jak zmienia się to zjawisko?, prof. dr hab. Lucyny Kopciewicz – „Zimy już nigdy nie będzie!”. Narracje klimatyczne trzech pokoleń kobiet w perspektywie uczenia się z życia oraz prof. dr hab. Marii Czerepaniak – Walczak i  dr hab. Ewy Bochno, prof. UZ – Strategie badań społecznych i humanistycznych nad przejawami i konsekwencjami „czynienia sobie Ziemi poddaną” – implikacje wyników badań dla pedagogiki i edukacji.

Jak zawsze Letnia Szkoła Młodych Pedagogów i Pedagożek była okazją wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń o interesujących i obiecujących warunkach uczenia się, rozwoju i zmiany społecznej. XXXVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek skłaniała do poszukiwania odpowiedzi na pytania o to, jakie intelektualne, emocjonalne i etyczne wyzwania i zobowiązania stają przed pedagogiką jako nauką społeczną i humanistyczną oraz przed powszechną edukacją, słowem przed generacją antropocenu.


Foto: Rafał Krakowiak / UJK