Zaproszenie na konferencję: „UCZYMY OTWARTOŚCI - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA" - 23 marca 2023 r.

Zaproszenie na konferencję: „UCZYMY OTWARTOŚCI – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA” – 23 marca 2023 r.

Zaproszenie na konferencję: „UCZYMY OTWARTOŚCI - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA" - 23 marca 2023 r.

 

Rejestracja na część warsztatową: 

Warsztat

Kod formy
I. Szkolna Ocena Funkcjonalna (SzOF) jako narzędzie w warsztacie pracy nauczyciela edukacji włączającej – dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ, prof. UKW WS172
II. Wykorzystanie IT w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami – Anetta Mandzyn, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu WS173
III. Rozwój psychofizyczny dziecka z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim – trudności i rozwiązania praktyczne – Ewa Binkowska, Aneta Łoboda, Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej WS174
IV. Uniwersalne projektowanie w przestrzeni edukacyjnej – Marzanna Dybcio, Dorota Pomian, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział w Zamościu WS176
V. Elementy muzykoterapii w edukacji włączającej – Agnieszka Gietner, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie WS175