Zarządzenie Dziekana nr 2/2021

Zarządzenie nr 2

Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 lutego 2021 roku

 

w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

 

Pobierz treść zarządzenia
Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (zm Uchwałą nr 1/2023 KEBN)
Wniosek do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
Formularz opinii Komisji
Zgoda uczestnika na udział w badaniach naukowych
Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych