Zarządzenie Dziekana nr 3/2021

Zarządzenie nr 3

Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 czerwca 2021 roku

 

w sprawie zasad przyjęcia studentów w drodze przeniesienia na kierunek psychologia.

 

Pobierz treść zarządzenia