Zarządzenie Dziekana nr 4/2021

Zarządzenie nr 4

Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 października 2021 roku

 

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Pobierz treść zarządzenia