Zarządzenie Dziekana nr 4/2022

Zarządzenie nr 4

Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 marca 2022 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Jakości Prac Dyplomowych

 

utraciło moc na podstawie Zarządzenia Dziekana Nr 4/2022

Pobierz Zarządzenie  PDF

Pobierz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  DOC