Zasady postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii przypomina, że zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach reguluje Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2021 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ